Regels betreffende privacybescherming

Aminess hotels & campings, eigendom van Aminess d.d., OIB: 58935879058, Škverska 8, 52 466 Novigrad (hierna te noemen: „Aminess” of „wij”) wil u met deze regels betreffende de privacybescherming informeren of het doel en de voorwaarden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Deze regels beschrijven de soort persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken, waarom we dit doen, hoe lang we deze gegevens bewaren, de veiligheidsmaatregelen die wij treffen om uw gegevens te beschermen, en de procedure die u kunt volgen als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Aminess verwerkt de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • Contactgegevens en andere basisgegevens
 • gegevens van rekeningen en verbruik
 • gegevens uit het doorgangscontrole systeem
 • video materiaal
 • audio materiaal
 • gegevens over uw gedrag op websites

Aminess verwerkt uw persoonlijke gegevens voor het volgende:

Reservering van accommodatie

Wanneer u ons een aanvraag stuurt verzamelen wij uw naam, adres, emailadres, telefoon en andere gegevens die we nodig hebben om u te kunnen informeren over de beschikbare accommodatie.

Gebruikers van ons reserveringscentrum bieden wij maximale bescherming van gegevens. Om een betrouwbare en veilige communicatie te garanderen tussen uw computer en onze server gebruiken wij een SSL certificaat van een bekende uitgever van communicatieversleuteling. Alle persoonsgegevens, nummers van persoonlijke documenten, creditcards of andere betaalmethodes die klanten via ons reserveringssysteem aanleveren, worden uitsluitend via een versleutelde verbinding overgebracht volgens de geldende internationale normen.


Na een geslaagde reservering worden uw persoonlijke gegevens verder gebruikt om de wettelijk verplichte aanmelding te doen bij het nationale registratiecentrum voor toeristen eVisitor, en het aanbieden en de verbetering van onze dienstverlening. Daarom verzamelen wij naast eerdergenoemde gegevens ook het nummer van uw identiteitsbewijs, de plaats en datum van afgifte, uw nationaliteit, verblijfsland, en uw geboorteplaats en -datum. Om op ons terrein in de daarvoor bestemde gebieden te kunnen parkeren verzamelen en verwerken wij ook het kenteken van uw voertuig.

Om de dienstverlening door ons personeel op u persoonlijk af te stemmen en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, verzamelen wij, gebaseerd op een legitieme wens de dienstverlening te verbeteren, ook de pasfoto van uw identiteitsbewijs.

Mededelingen over de service

Uw persoonsgegevens worden maar een bepaalde tijd bewerkt en alleen voor het verzenden van mededelingen over onze service, speciale aanbiedingen, voordeeltjes, kortingen en nieuwe zaken in ons assortiment waarvan wij vinden dat u er belangstelling voor toonde, waardoor onze legitieme interesse gewekt werd.

U kunt op elk gewenst moment protesteren tegen deze verwerking en de ontvangst van dergelijke berichten stopzetten door de aanwijzingen in het ontvangen bericht hierover op te volgen.

Enquêtes en vragenlijsten

Via enquêtes en vragenlijsten verzamelen wij informatie om vast te stellen in hoeverre u tevreden was over de dienstverlening in onze hotels en op onze campings. Deelname aan enquêtes is uitsluitend vrijwillig, net als het invullen van persoonlijke gegevens in enquêteformulieren die u op de locaties aantreft. De verzamelde gegevens en totale resultaten van het uitgevoerde onderzoek gebruiken we om onze dienstverlening zo veel mogelijk aan te passen aan uw wensen en behoeftes.

Promotionele prijsvragen

Af en toe organiseren wij een prijsvraag of andere vorm van competitie. Persoonlijke gegevens die wij hierbij verzamelen gebruiken we uitsluitend voor de afhandeling van deze prijsvraag of andere activiteit (bijv. vermelding van de naam van de winnaar, om contact op te nemen met de winnaar, de prijs af te leveren e.d.) Als u mee wilt doen aan een prijsvraag of andere activiteit hebben wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer nodig om de prijs af te leveren. De verzamelde gegevens worden 30 dagen na bekendmaking van de winnaar gewist.

Het oplossen van klachten en het antwoorden op aanvragen

Om te kunnen antwoorden op uw aanvragen en eventuele klachten hebben wij uw naam nodig en het emailadres waar we de gevraagde informatie naartoe sturen. Wanneer u zich bij ons meldt met uw aanvraag gebruiken wij de door u vermelde gegevens uitsluitend voor het verstrekken van de gevraagde informatie. Na het antwoorden op uw aanvraag worden de gegevens gewist.

Persoonlijke gegevens die wij nodig hebben voor het oplossen van een klacht op onze dienstverlening worden een jaar na ontvangst van de klacht bewaard overeenkomstig de voorschriften betreffende consumentenrechten en dienstverlening in de Horeca.

Deelname aan Ami AMI+ trouwe klanten plan

Persoonlijke gegevens van leden van het trouwe klanten plan worden verwerkt volgens de regels van dit plan waarvan de leden vóór deelname op de hoogte worden gebracht. De regels van dit plan zijn beschikbaar op: https://www.aminess-campsites.com/hr/loyalty/ami-program-vjernosti-pravilnik

Ontvanger van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens van gasten zijn wij verplicht door te geven aan het nationale registratiesysteem voor gasten - eVisitor.

Bij uitzondering, op basis van schriftelijke aanvraag conform geldende regels, zijn wij verplicht bepaalde gegevens vrij te geven aan overheidsinstanties (bijv. gerechtshof, politie, regulerende instanties e.d).

Alleen wanneer noodzakelijk zullen persoonsgegevens ook verstrekt worden aan vertrouwde partners (in gegevensverwerking) om gebruikersondersteuning te faciliteren, voor onderhoud aan het informatiseringssysteem en dergelijke met maatregelen die de bescherming van de gegevens waarborgen.

Maatregelen ter bescherming van persoonlijke gegevens

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden uiterst zorgvuldig bewerkt met alle rechtelijke, technische en organisatorische maatregelen die ten doel hebben onrechtmatig gebruik van deze gegevens te voorkomen. Wij verzamelen enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor een bepaald doel en bewaren die gegevens niet langer als noodzakelijk voor dat doel, tenzij wettelijk anders voorgeschreven.

De rechten van gebruikers in de verwerking van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het doel en de wettelijke basis van de gegevensverwerking kunt u ten alle tijden verzoeken:

 • om toegang tot persoonlijke gegevens
 • om correctie van persoonlijke gegevens
 • om persoonlijke gegevens te wissen
 • om de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken.

Wanneer u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn kunt u een klacht over de verwerking van persoonlijke gegevens indienen bij het betreffende nationale toezichtsorgaan. In Kroatië is dat toezichtsorgaan het „Agencija za zaštitu osobnih podataka” op het adres Martićeva 14, HR-10000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

Contactgegevens voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Met aanvragen, klachten of opmerkingen betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u zich wenden tot:

 • ons personeel aan één van onze recepties,
 • per email via: privacy@aminess.com,
 • per post aan het adres: Aminess d.d. Škverska 8, 52466 Novigrad.

In overeenstemming met de geldende regels en voorschriften betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens wordt elk verzoek/aanvraag z.s.m. opgelost, met als uiterste termijn binnen 30 dagen na ontvangst.

Bij elk contact en de afhandeling van vermelde verzoeken doen wij alle redelijke moeite uw juiste identiteit vast te stellen en ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Contactgegevens medewerker voor de bescherming van persoonlijke gegevens:
Email: privacy@aminess.com
Škverska 8, HR-52466 Novigrad

Aanvullingen en wijzigingen op de Regels

Deze Regels zijn geldig vanaf 25.05.2018.

Aanvullingen en wijzigingen op de Regels zullen tijdig beschikbaar zijn op deze website.

WILT U ALS EERSTE

alle nieuws en exclusieve aanbiedingen weten?

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
 

Beste prijs garantie

Alleen Aminess biedt u de mogelijkheid om alle soorten kamers te boeken op aminess.com of door ons Callcenter te bellen.

banner1 banner2