×
  Pretraži smještaj

  Pretraži smještaj

  Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta Holiday homesa i tipova parcela.

  Rezerviraj Promo code
  Rezervacije: +385 52 858 690

  Politika zaštite okoliša

  U objektima Aminess Hotela i Kampova obvezujemo se provoditi našu Politiku zaštite okoliša i proaktivnih mjera za očuvanje i održivost okoliša za buduće generacije.

  Svakodnevno ulažemo snage za svođenje mogućeg nepovoljnog utjecaja na okoliš koji proizlazi iz naše djelatnosti na najmanju moguću mjeru kako bismo doprinijeli čišćem i sigurnijem okolišu i osigurali da pitanja zaštite prirode ne izgube svoju važnost i značaj.

  Za postizanje svoje obaveze posvećeni smo:

  • ispunjavanju svih relevantnih zakonskih obaveza i proaktivnom djelovanju prema zadovoljavanju budućih zahtjeva i standarda
  • smanjivanju količina odbačenog otpada uspostavom operativnih procedura i procjenom njihove maksimalne efikasnost
  • očuvanju prirodnih resursa odgovornim korištenjem energije, vode i materijala uz zadržavanje kvalitete usluge koju naši gosti očekuju
  • praćenju rezultata postignutih smanjivanjem, recikliranjem, ponovnim korištenjem otpadnih materijala i energije i njihovim kontinuiranim poboljšanjem
  • suradnji sa dobavljačima koji također provode politiku zaštite i smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš
  • smanjenju onečišćujućih emisija odabirom i korištenjem efikasnih goriva i izvora energije
  • aktivnoj promidžbi recikliranja i razvrstavanja otpada unutar tvrtke ali i među gostima, korisnicima i dobavljačima
  • osiguranju da se aktivnosti konstantno revidiraju, poboljšavaju i prenose svim sudionicima u procesu rada

  Sudjelujemo u održanju i promidžbi lokalnih kulturnih, povijesnih i prirodnih resursa, kulturnih i sportskih organizacija, prirodnih područja i njihove bioraznolikosti.

  Prijava na newsletter

  Prijavite se na naš newsletter i primite pravovremene informacije o našoj ponudi i akcijama​.

    Infosit