×
  Pretraži smještaj

  Pretraži smještaj

  Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta Holiday homesa i tipova parcela.

  Rezerviraj Promo code
  Rezervacije: +385 52 858 690

  Politika kvalitete

  Politikom kvalitete kao temeljem poslovnog upravljanja Aminess Hotelima i Kampovima izražavamo naš odnos prema zainteresiranim subjektima a naročito gostima, vlasnicima, radnicima, dobavljačima, lokalnoj zajednici, okolišu i zakonu.

  Sve naše aktivnosti usmjerene su na ispunjavanje zahtjeva, potreba i očekivanja gostiju, a sve u cilju stalnih poboljšanja kvalitete i usluga.

  Politika kvalitete nam je temeljni pravac i sastavni dio poslovne politike uz odgovornost svih radnika za ostvarivanje ciljeva kvalitete i kvalitete vlastitog rada.

  Strateški cilj i mjerilo uspjeha svih naših aktivnosti je prepoznavanje zahtjeva, potreba, želja i očekivanja naših gostiju te je zato osnovni zadatak svih koji sudjeluju u procesu osigurati vrhunsku uslugu smještaja, hrane i pića, te svih popratnih sadržaja.

  Naši odnosi s gostima, radnicima i dobavljačima temelje se na međusobnom poštivanju i zajedničkim interesima što se ogleda i kroz brigu za sigurnost, zdravlje i zaštitu radnika na radu, zaštitu od požara i provođenju prema okolišu neškodljivim aktivnostima.

  Brigom o potrebama i interesima svakog zaposlenika gradimo klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti, a zadovoljan radnik ključ je našeg uspjeha, razvoj kadrova i sustavno obrazovanje istih temeljni je preduvjet za uspješno provođenje politike i ciljeva kvalitete.

  Da bi osigurali odgovarajuće, učinkovito i kontinuirano provođenje sustava upravljanja kvalitetom, nadziremo funkcioniranje tog sustava te podupiremo poboljšanja u obliku neprestanih aktivnosti uz uključenje svih radnika.

  Prijava na newsletter

  Prijavite se na naš newsletter i primite pravovremene informacije o našoj ponudi i akcijama​.

    Infosit